Buitenschoolse Opvang

De BSO is gevestigd in twee kleinschalige locaties in Koedijk.

De groep Wolfje is voor kinderen uit groep 1 en 2. En groep Midas voor de kinderen vanaf groep 3 tot en met groep 8. Wij verzorgen opvang voor kinderen van OBS Zandloper en de Erasmus school.

Het BSO team houdt de kwaliteit hoog door een persoonlijke benadering en een veilige plek te creeeren waar het kind centraal staat.

Door te werken met een kinderraad kunnen de kinderen mee denken aan bv invulling van vakanties, de inrichting van het gebouw maar zeker ook ook de wensen van kinderen te bespreken.

De beide groepen staan midden in het dorp. Het dorpse gevoel willen wij doorvoeren binnen ons bewust kleinschalig gehouden opvang.

Onze Groepen

Wolfje

De groep van Wolfje bestaat uit maximaal 15 kinderen per dag en is onder gebracht in de locatie van Broer Konijn. Met name op schooldagen spelen hier de kinderen uit groep 1 en 2. Tijdens studie dagen en vakanties wordt er wel vaak samen gespeeld met de kinderen van Midas op de Midas locatie.

Veel kinderen in groep en 1 en 2 hebben na school vaak wat meer behoefte aan een rustige omgeving. Een plek waar je lekker kan spelen maar waar je ook even kan uitrusten van de drukke schooldag. Daarom hebben wij gekozen om de jongste kinderen in een wat meer afgeschermde ruimte op te vangen die lekker huiselijk is ingericht. De aangeboden activiteiten hoeven kinderen niet aan deel te nemen. Nu mogen kinderen weer zelf kiezen.

Midas

De groep Midas bestaat uit maximaal 30 kinderen per dag en is ondergebracht in een locatie binnen de Zandloper. Deze ruimte heeft een groter aanbod aan faciliteiten waar de kinderen zich mee bezig kunnen houden. Bv een keuken waar gekookt kan worden, een voetbalveld een heerlijke woonkamer en een chill plek voor de oudere kinderen boven in het speelhuis.

In overleg met de ouders krijgen de kinderen steeds meer ruimte om zelfstandig keuzes te gaan maken.

Binnen Midas is een kinderraad actief die meebepalen over allerlei zaken zoals bv: wat gaan we doen in de vakantie, doen aanvragen over bv nieuw aan te schaffen spel materialen en denken mee hoe we het met elkaar zo leuk mogelijk kunnen maken.

Algemene Informatie

BSO Midas en Wolfje verzorgen de opvang voor de kinderen van de basisscholen De Zandloper in Koedijk en De Erasmus in Alkmaar-Noord. De kinderen van groep 1 en 2 spelen bij Wolfje, de oudere kinderen spelen bij Midas.

lees meer…

De openingstijden van Midas en Wolfje zijn als volgt:

voor school          vanaf 7.30 tot schooltijd
na school              van einde schooltijd tot 18.30 uur
schoolvakanties  vanaf 7.30 tot 18.30 uur
studiedagen         vanaf 7.30 tot 18.30 uur

Ophalen tussen 16.30 en 18.30 uur

Voor uitzonderingen en bijzonderheden zie onderstaande agenda.

Op de volgende dagen in 2017-2018 is Broer Konijn gesloten:

 • Dinsdag 5 december (In verband met sinterklaasavond sluiten wij om 17.00 uur)
 • Maandag 25 december (1ste kerstdag)
 • Dinsdag 26 december (2e kerstdag)
 • Woensdag 27 december
 • Maandag 1 januari (nieuwjaarsdag)
 • Vrijdag 30 maart      OPEN    (goede vrijdag)
 • Maandag 2 april (2e paasdag)
 • Vrijdag 27 april (Koningsdag)
 • Donderdag 10 mei (Hemelvaart)
 • Vrijdag 11 mei
 • Maandag 21 mei (2e pinksterdag)
 • Woensdag 5 december (In verband met sinterklaasavond sluiten wij om 17.00 uur)
 • Maandag 24 december
 • Dinsdag 26 december  (1ste kerstdag)
 • Woensdag 27 december (2e kerstdag)
 • Maandag 31 december (ivm oudejaarsdag sluiten wij om 13.00 uur)
 • 1 januari (nieuwjaarsdag)

De visie van kinderopvang Broer Konijn staat centraal in het pedagogisch beleid. Deze visie geeft aan met welke instelling de kinderen worden opgevangen. De visie is verder uitgewerkt in een aantal doelstellingen, welke weer zijn vertaald in het beleid op diverse terreinen. Dit beleid geeft aan hoe wij de doelen willen bereiken. In de maatschappij veranderen steeds weer de ideeën over kinderopvang en de rol van naschoolse opvang. Kinderopvang Broer Konijn wil op deze ontwikkelingen blijven inspelen. Daarom is het pedagogisch beleid geen statisch plan, maar moet het regelmatig worden doorgelicht om te kijken of zich veranderingen voordoen die leiden tot veranderingen in het beleid.

lees meer…

We vinden het belangrijk dat kinderen mee kunnen denken, mee kunnen praten en  mede verantwoordelijkheid kunnen nemen m.b.t. het reilen en zeilen op de BSO. Het is immers hun BSO!Het stimuleert de ontwikkeling van de sociale- en communicatieve vaardigheden, respect (inleven in anderen), zelfstandigheid en een positief zelfbeeld.

Op de BSO worden kinderen actief betrokken bij het maken van keuzes, voorbereidingen zoals de aanschaf van materialen, inspraak bij de keuze van activiteiten en meehelpen tijdens de uitvoering van een activiteit voor de jongere kinderen. De Kinderraad stelt ons in de gelegenheid hier nog meer vorm aan te geven.

Wat doet de Kinderraad?

De Kinderraad bedenkt een eigen naam, organiseert activiteiten, bedenkt welke materialen aangeschaft kunnen worden, denkt mee over de indeling van de ruimtes, over de huisregels, levert items aan voor een nieuwsbrief en overlegt/houdt rekening met alle BSO kinderen. Dus ook kinderen die niet in de Kinderraad actief zijn worden gehoord.

Punten in de Kinderraadvergadering kunnen dus zijn:

 • De manier waarop we complimenteren, stimuleren & corrigeren.
 • De manier waarop  we problemen kunnen oplossen.
 • Hoe we eventueel de regels kunnen aanpassen op Wolfje.
 • Welke thema’s we kunnen gebruiken.
 • De activiteiten die we (kunnen gaan) doen.
 • Het speel- en ontwikkelingsmateriaal wat we ter beschikking hebben (dus of er misschien ander/nieuw speelgoed kan komen).

Totaalpakket (tp)
Met dit pakket kan uw kind het hele jaar door gebruik maken van de voorschoolse opvang (vso) en de naschoolse opvang (nso). De vso is gratis op de dagen dat het kind ook bij de nso komt. Op de dagen dat uw kind normaal na schooltijd komt, mag het tijdens de reguliere vakanties de hele dag komen. Ook inbegrepen zijn studiedagen op de dagen dat uw kind bij ons speelt.

2. Schoolpakket (sp)
Met dit pakket bieden wij opvang tijdens schooldagen. Indien er plaats is, is het mogelijk om tijdens vakanties en losse vakantiedagen (zoals goede vrijdag, 8 oktober etc.) een dag bij te reserveren. Ook hier zijn de studiedagen inbegrepen op de dag dat het kind komt.

3. Vakantiepakket (vp)
U kunt ervoor kiezen om alleen in de schoolvakanties opvang af te nemen. Bij voorkeur hele dagen maar een halve dag is bespreekbaar. Bij kinderen tot en met groep 5 wordt dit pakket alleen aangeboden in combinatie met een andere constante opvangsoort. Bijvoorbeeld sp, tp of vso. Zo zien wij uw kind regelmatig en kunnen wij een band met hem/haar opbouwen. Vanaf groep 6 mag dit pakket afgenomen worden zonder aanvullende pakketten.

4. Voorschoolse opvang (vso)
Is gratis bij het totaalpakket op de dagen dat het kind ook bij de nso komt. Extra bijboeken op een dag dat het kind niet bij de nso speelt, is ook mogelijk. VSO kan ook afgenomen worden i.c.m. het schoolpakket of het vakantiepakket. Tevens is het mogelijk om alleen voorschoolse opvang af te nemen, er geldt dan een minimale afname van 2 x per week.

Voor het totaal- en schoolpakket geldt:

 • vervoer alleen tijdens de schoolweken;
 • inclusief studiedagen zoals die staan ingepland in de jaarkalender. Hiervoor geldt wel dat er minimaal 2 kinderen aanwezig dienen te zijn. Bij 1 kind kunnen wij helaas geen opvang bieden. Wel mag het kind, in overleg met de leidinggevende van de BSO, ter compensatie op een andere (vakantie) dag komen.
 • bij ziekte van een leerkracht kunnen wij soms opvang bieden. Deze opvang valt niet binnen de pakketten en er dient dan ook extra voor betaald te worden.

 Voor alle pakketten geldt:

 • inclusief kosten van de activiteiten;
 • tijdens ziekte en/of afwezigheid van uw kind wordt de prijs doorberekend;
 • inclusief lunch (indien uw kind aanwezig is om 12.00 uur) en de verdere verzorging.

Voor het bso totaalpakket is de bruto uurprijs:    € 7,28
Voor het bso schoolpakket is de bruto uurprijs:   € 7,83
Voor het vakantiepakket is de bruto uurprijs:      € 7,83

Voorschoolse opvang in combinatie met een schoolpakket of een vakantiepakket prijs per keer: € 7,83
Bij afname van alleen vso is de prijs per keer: € 7,83

Proefberekening Kinderopvangtoeslag

Wilt u weten of u in 2018 in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag?
Kijk op de volgende website:
http://www.kostenkinderopvang.nl/Default.aspx
om een nauwkeurige berekening te maken.

De administratiekosten blijven ongewijzigd:

Per maand wordt er € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht (indien u betaald via automatische incasso komen deze kosten te vervallen). 

Er wordt een bedrag van € 7,50 in rekening gebracht indien de poging tot incasseren mislukt.