Skip to content
TELEFOONNUMMER DAGVERBLIJF: 072-5600214
TELEFOONNUMMER BUITENSCHOOLSE OPVANG: 072-5629800

Klachtenregeling kinderopvang Broer Konijn

U maakt als ouder/verzorger gebruik van onze kinderopvang. Wij doen onze uiterste best om u en uw kind(eren) zo goed mogelijk volgens de gemaakte afspraken van dienst te zijn. Ons uitgangspunt is dat we samen voor de zorg van uw kind staan. Mocht u ergens onverhoopt toch niet tevreden over zijn, dan heeft u als ouder recht op een juiste klachtenbehandeling. Onze voorkeur gaat uit dat u het eerst met de betrokken personen wilt bespreken maar u staat ook in uw recht om direct contact te zoeken met de oudercommissie, het landelijk klachtenloket of de stichting Geschillen commissie Kinderopvang.

Interne klachtenprocedure

Een klacht kunt u mondeling of schriftelijk indienen, bij onze pedagogisch medewerk(st)ers, op kantoor of bij de oudercommissie.Wanneer er op de groep iets gebeurd is waar u het niet mee eens bent, dan kunt u dit het beste bespreken met de medewerk(st)er die direct te maken heeft met uw klacht. Een open en eerlijk gesprek maakt voor beide partijen duidelijk wat de klacht is en hoe die naar tevredenheid kan worden opgelost. Wij nemen elke klacht serieus en zien het als een mogelijkheid om onze dienstverlening verder te verbeteren. Als u er met de medewerk(st)er niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende. De klachtenregeling hangt op het infobord bij de ingang.

Externe klachtenprocedure

U mag erop vertrouwen dat er alles aan gedaan wordt om uw klacht te verhelpen. Mocht het zo zijn dat u het niet eens bent met de oplossing die wordt aangedragen, dan kunt u terecht bij het landelijk klachtenloket en de geschillencommissie waarbij wij zijn aangesloten. Ook kunt u indien dit uw voorkeur heeft, direct contact met deze commissies opnemen zonder tussenkomst van een gesprek met pedagogisch medewerker of leidinggevende.

Het Landelijk klachtenloket Kinderopvang

Lukt het niet om intern de klacht op te lossen dan kunt u contact opnemen met het Landelijk klachtenloket Kinderopvang. Bij het klachtenloket kunt u het verschil van inzicht melden.

Het klachtenloket is een onafhankelijke organisatie voorouders en oudercommissies die vragen/ klachten aanhoort, informatie en advies geeft en duidelijk kan maken welke stappen mogelijk zijn. Er is dan nog geen sprake van een formele klacht (zoals dit het geval is bij de Geschillencommissie).

Het klachtenloket gaat samen met u bekijken hoe de klacht opgelost zou kunnen worden. U geeft wel uw gegevens door. Anoniem melden is niet mogelijk. Dit loket is gratis.Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid uw klacht voor te leggen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hier zijn wij als organisatie bij aangesloten.

Stichting Geschillencommissie Kinderopvang

Wij zijn lid van de Branche organisatie Kinderopvang en daarom automatisch aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Kinderopvang. Meer informatie hierover kunt u vinden in artikel 15 en 16 van de algemene voorwaarden voor de kinderopvang. Deze heeft u ontvangen voordat uw kind bij Broer Konijn gestart is. Een klacht bij de geschillencommissie kan pas ingediend worden als u uw klacht eerst bij Broer Konijn heeft neergelegd. Elke ouder die een klacht indient mag er op rekenen dat de behandeling van de klacht vertrouwelijk is. Medewerkers, directie en de leden van de klachten- en geschillencommissie hebben de verplichting tot geheimhouding.

landelijke klachtenloket Kinderopvang

Postadres:

Postbus 96802

2509 JE Den Haag

 

Bezoekadres:

Bordewijklaan 46

2591 XR Den Haag

E-mail: info@klachtenloket-kinderopvang.nl

T: 0900-1877 (ma-vrij 9.00-17.00 uur)

 

 

De Geschillencommissie

Postadres:

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

 

Bezoekadres:

Bordewijklaan 46

2591 XR Den Haag

 

T:  070-3105310 (op werkdagen van 9.00-17.00 uur)

www.degeschillencommissie.nl

Bijlages

Jaarlijks wordt er bij de klachtencommissie een aanvraag ingediend om te zien hoeveel klachten er jaarlijks zijn binnen gekomen.

In 2023 zijn wij klachtvrij geweest

Uitspraak klachtencommissie hier te vinden: Klik hier

In 2022 zijn wij klachtvrij geweest

Uitspraak klachtencommissie hier te vinden: Klik hier

Back To Top