Skip to content
TELEFOONNUMMER DAGVERBLIJF: 072-5600214
TELEFOONNUMMER BUITENSCHOOLSE OPVANG: 072-5629800

Welkom
bij
Kinderopvang Broer Konijn

Wie is Broer Konijn?

Broer Konijn biedt opvang aan kinderen in de leeftijd vanaf 10 weken tot ongeveer 12 jaar.

Sinds 1995 creëert Broer Konijn een plek waarbij het team kwaliteit hoog houdt door uiting te geven aan een persoonlijke benadering. Een flexibele, open en betrokken houding in een veilige en kleinschalige omgeving. Onze doelstelling is dan ook om een ieder die bij Broer Konijn binnen stapt zich prettig, veilig en welkom te laten voelen.

Sinds 1995

In oktober 1995 ben ik gestart met 1 groep dagopvang. Dit nadat ik drie jaar bij een landelijk orgaan voor Kinderopvang heb gewerkt. De ervaring die ik hier heb opgedaan heb ik als uitgangspunt gebruikt om Broer Konijn op te starten. Voor kinderen een fijne en veilige plek te creeeren waardoor hun ouders met een goed gevoel naar hun werk kunnen gaan. Maar ook een plek waar ouders zich welkom en gerespecteerd voelen. Onder tussen zijn we uitgegroeid tot vier groepen Dagopvang en twee groepen Buitenschoolse opvang.

Persoonlijke benadering

Wij gaan er vanuit dat u als ouder de meest deskundige bent over de omgang met uw kind. Wij willen er dan ook samen met u voor zorgen dat de opvang bij ons goed aansluit met de wijze waarop u dat graag ziet. Hiervoor is het belangrijk dat er een vertrouwensband groeit tussen de ouder en de medewerker.

Vaste medewerkers

We werken met een vast team. Veel van onze medewerkers werken hier al van het begin af aan. Of zijn na hun stage periode bij ons in vaste dienst gekomen. De ervaring die wij in de loop der jaren met elkaar hebben gedaan kunnen wij blijven inzetten om Broer Konijn verder te ontwikkelen. Samen met de ouders staan wij garant voor de zorg voor het kind.

KDV: Specifieke leeftijdsgroepen van een jaar

We werken met 4 leeftijdsgroepen. Van 0 tot 1, van 1 tot 2, van 2 tot 3 en van 3 tot 4 jaar.

Alles op de groep is aangepast aan de dagelijkse verzorging en ontwikkelingsfase van het kind. Hierbij kunt u denken aan de dagelijkse verzorging van een baby, het leren lopen en klimmen, taalontwikkeling, het samen spelen met vriendjes en vriendinnetjes, de fantasie, oefenen om naar school te gaan etc.

BSO: In 2 leeftijdsgroepen

Ook bij de BSO werken we in 2 leeftijdsgroepen. De kinderen uit groep 1 en 2 hebben hun onderkomen binnen het gebouw van Broer Konijn. De kinderen vanaf groep 3 hebben hun eigen ruimte binnen OBS Zandloper in Koedijk. Beide ruimtes bieden een huiselijke omgeving waar het kind lekker zich zelf mag zijn.

En.... een groene avontuurlijke tuin die garant staat voor veel buitenspeelplezier!

Buitenspelen neemt een belangrijke plaats in binnen Broer Konijn. We hebben gekozen voor een “groene” buitentuin waarin ontdekken en avontuur centraal staan. We vinden het belangrijk dat de kinderen in contact komen met alles wat groeit en bloeit. We willen de kinderen in de gelegenheid stellen om met de dingen vanuit de natuur kennis te laten maken. Ons motto hier is: “Vies kan lekker zijn”.

Back To Top